Aktuality

Penam přivítal děti z dětských domovů

29. 9. 2016

Začátkem školního roku navštívily naši pekárnu Zelená Louka děti z dětských domovů, které jsou zapojeny do projektu Rozjedu to!

Připravili jsme pro ně speciální exkurzi. Dětí z DD Nymburk a DD Krnsko se ujali marketingový manažer Martin Dolský a vývojový technolog Václav Bozděch. Ten je následně provedl celým provozem pekárny. Vysvětlil jim, jak probíhá výroba pečiva od zpracování těsta až po zabalení finálních produktů a jejich expedici. Děti viděly, jak se v plně automatizované pekárně pečou rohlíky, chléb a veky, podívaly se do chladící místnosti, kde se chladil chléb před balením.

Při závěrečném posezení, na kterém je Martin Dolský seznámil, mimo jiné, i s některými zajímavostmi a kuriozitami, jako např. pečení chlebového dortu nebo nejdelší vánočky, mohly děti také ochutnat slaný a sladký sortiment, kterým Penam zásobuje většinu obchodních řetězců.

 

Děti z dětských domovů navštívily výrobu v Penamu
Děti z dětských domovů navštívily výrobu v Penamu.