Zateplení obvodového pláště administrativní budovy Znojmo

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 3.2 Úspory energie, V. výzva

Název projektu:  Zateplení obvodového pláště administrativní budovy Znojmo

Cíl projektu: Zvýšení účinnosti při spotřebě energie snížením energetické náročnosti objektu.

Stručný popis operace:

Předmětem energeticky úsporného projektu je zlepšení tepelně technických-vlastností obvodového pláště budovy a výměna zbývajících původních otvorových výplní

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.