Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně Klimentov

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_15_010_ÚSPORY ENERGIE – I. VÝZVA

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně Klimentov

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000435

Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení úspor energií modernizací energetického hospodářství.

Představení projektu:

Projekt je zaměřen na zefektivnění výroby tepelné energie optimalizací tepelných zdrojů. Odpadní teplo, které je využíváno pouze v malé míře, bude intenzivněji využíváno. Rozvody, které přináší tepelné ztráty, budou rekonstruovány a dostatečně zaizolovány.

Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně Klimentov“, je zaměřen na realizaci energeticky úsporného projektu v provozovně Klimentov společnosti PENAM, a.s.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.