Zodpovědná firma

Společnost PENAM, a.s. se zapojila do projektu „zodpovědná firma“, který pořádá EKO-KOM, a.s. Praha. Jelikož jsme splnili všechny podmínky pro udělení osvědčení, jsme v současné době certifikovanou firmou v tomto projektu. Tento projekt má za cíl vnést do zaměstnání otázku třídění odpadu. Účastí v projektu chceme dát najevo, že se chováme ke svému okolí zodpovědně a děláme něco užitečného pro životní prostředí.

Více naleznete na: http://www.zodpovednafirma.cz/cz/clenove-projektu