Certifikace IFS FOOD

Společnost Penam získala certifikáty IFS FOOD pro jednotky: mlýn Znojmo, mlýn Kroměříž, mlýn Vojkovice, pekárna Rosice, pekárna Prostějov, pekárna Zelená Louka, a.s., pekárna Olomouc, pekárna Zlín, pekárna České Budějovice a pekárna Ostrava-Martinov.

Organizace IFS (Internatinal Featured Standards) je neziskovou společností, která spravuje mezinárodní standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers. Na tvorbě standardů IFS se podíleli německé (HDE), francouzské (FCD) a italské (ANCC, ANCD) maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků.

Hlavním cílem IFS je vytvořit společný standard s jednotným systémem hodnocení, který bude akreditovaný a který svým hodnocením dokáže srovnat a transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

IFS poskytuje k dispozici všechny nutné informace prostřednictvím online databanky www.ifs-online.eu. Všechny zprávy o provedených auditech, plány opatření a certifikáty jsou uloženy na webových stránkách v registrované části. Do této registrované části mají přístup pouze registrovaní obchodníci, jejichž podniky jsou certifikovány podle standardu IFS.

IFS Food
Standard IFS Food vznikl z požadavků německých a francouzských obchodních řetězců jako všeobecný standard na bezpečnost potravin v obchodních řetězcích. Obchodní řetězce často vyžadují certifikaci IFS po svých dodavatelích, kteří jim dodávají potraviny pod privátní značkou řetězce.