Aktuality

Vyjádření k toustům

28. 5. 2019

Vyjádření k toustům

Rádi bychom se touto cestou vyjádřili k informacím a prohlášením, která probíhají v médiích. Tyto informace nejsou bohužel kompletní a v některých případech jsou i lživá. Poškozují nejen naši značku Penam, ale především pak práci našich zaměstnanců.

  1. Dotaci na tousty jsme získali naprosto regulérním způsobem. Nestačilo jen požádat a čekat na automatické přidělení. Museli jsme splnit celou řadu podmínek a následně podstoupit hodnocení a kontrolu nezávislé komise z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na projektu toustů jsme proto usilovně pracovali od roku 2015. Naším cílem bylo vytvořit tousty nejvyšší evropské úrovně. Tomu odpovídá celková hodnota investice v hodnotě 617 mil. Kč a dotace pokryla jen 16 % a byla vyplacena až po dokončení projektu.
  2. Dotace (resp. výzva) byla určena pro všechny typy podnikatelů, a to jak pro malé a střední podnikatele, tak i pro podnikatele velké. Nikomu jsme tedy nevzali šanci dotaci získat. Velká společnost má navíc pochopitelně nižší procento plnění z dotace, a přitom realizuje rozsáhlejší projekty. Dotace jsou v potravinářství všudypřítomné, jejich nevyužíváním (nejen ze strany výrobců potravin) se snižuje česká konkurenceschopnost na trhu. Zejména v Polsku jsou v tomto ohledu velmi aktivní a dotace hojně využívají v mnoha segmentech, včetně výrobců potravin.
  3. Nemůžeme ovlivnit, že příslušné ministerstvo (resp. Česká republika jako taková) zatím nepožádalo o proplacení dotace z úrovně EU.
  4. V ČR zaměstnáváme přes 2000 lidí, odvádíme nemalé sociální a zdravotní pojištění a platíme řádně daně v ČR (jako každý poctivý podnikatel). Pravidelně u nás probíhají kontroly z úřadů.
  5. Dotace pomohla na trh přinést naše objektivně zdravější, vláčnější a chutnější tousty bez konzervantů (nebo dokonce chemického postřiku). Z této inovace těží náš společný zákazník a toust je díky tomu na vysoké úrovni, srovnatelné s nejlepšími výrobky v Evropě. Právě konzervanty jsou často nedílnou součástí toustů z dovozu.
  6. Jak plyne z výše uvedeného, celá technologie výroby je v ČR unikátní. Za všechno můžeme jmenovat přírodní pšeničný kvas nebo technologii „Clean room“ pro ultra čisté výrobní prostředí (nemusí se používat konzervanty).
  7. Zákazník má vždy volbu, zda si naše výrobky koupí nebo ne. Nejsme na trhu sami, a nejen proto se snažíme vyvíjet a vyrábět ty nejlepší a nejkvalitnější výrobky. Zákazník nepotřebuje žádnou cenzuru nebo ovlivňování volby neúplnými a zavádějícími informacemi. Značku Penam nijak neskrýváme a na trh ji každodenně dodáváme poctivě a s hrdostí. I díky tomu jsme za poslední dva roky získali dvě vysoká ocenění v soutěži Marketér roku, mimo jiné i pro naši otevřenost.
  8. Skutečnost, že naše výrobky jsou kvalitní a naše práce poctivá pramení nejen z toho, že jsme držiteli několika certifikátů kvality, ale rovněž z toho, že jsme získali řadu ocenění. V poslední době například třetí místo v celonárodní soutěži Ambasador kvality 2018. Pravidelně pak získáváme vysoká ocenění v soutěži Chléb roku nebo ocenění Česká chuťovka a v neposlední řadě cenu za Inovativní výrobek roku od Potravinářské komory ČR.