Testování novinky Ranní chlebík

Testování novinky Ranní chlebík s vitamínem D na instagramu Penamfitden a Facebooku Fit den

 1. Organizátorem testování je společnost PENAM, a.s , Cejl 38, Brno, 602 00
 2. Účastníkem výběru testerů může být jakákoli fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm v České republice, která zašle na instagramový profil Penamfitden své vyjádření, PROČ chce ochutnat Ranní chlebík a připojí hashtag #chcitestovatrannichlebik k fotografii svého oblíbeného FIT jídla, které si sám připravuje. Nebo může poslat své vyjádření na FB profil Fit den: PROČ chce ochutnat Ranní chlebík a připojí fotografii svého oblíbeného FIT jídla, které si sám připravuje.
 3. Označením nebo vložením fotky a napsáním odpovědi účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly testování, souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat.
 4. Průběh výběru testera a testování:
  § Výběr testovače probíhá od 27. 11. 2020 do půlnoci 3. 12. 2020
  § Zájemce posílá odpověď formou formou komentáře u příspěvku na instagramu Penamfitden, nebo do soukromé zprávy na instagramovém profilu Penamfitden. Také je možné napsat odpověď u příspěvku a vložení fotografie na FB profilu Fit den.
  § Tester bude vybírán na základě zaslaných odpovědí a fotografií případně označených fotografií týmem PENAM a bude vyhlášen nejdéle 4. 12. 2020. Celkem vybíráme 15 testerů ze všech došlých odpovědí a fotografií na FB i Instagramu
  § Testování samotné probíhá v průběhu prosince 2020
  § Tvorba a příspěvky testera/zájemce mohou být použity pro další propagaci firmy PENAM.
  § Vybraný tester bude kontaktován soukromou zprávou na Instagramu, nebo soukromou zprávou na Facebooku Fit den
  § Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům.
  § Za testovaný výrobek není možné požadovat finanční náhradu.
 5. Požadavky pro testovače:
  – Alespoň 3 fotky z testování, kdy alespoň na jedné fotce bude vidět i obal testovaného výrobku
  – Recenze, jak chutnalo
 6. Vybranému testerovi bude zasláno 2x balení Ranního chlebíku s vitamínem D
 7. Vymáhání účasti v testování nebo výrobků právní cestou je vyloučeno.
 8. Účastí v testování rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor testování je oprávněn užít jejich jména v materiálech zveřejněných na webu organizátora. Toto testování není nijak sponzorováno, podporováno, řízeno nebo jinak spojeno s Facebookem a Instagramem. Instagramová Penamfitden a facebooková stránka Fit den slouží pouze k propagaci této akce.

V Brně 27. 11. 2020