Pekárna Zelená louka, a.s. – Instalace FVE o výkonu 825,0 kWp

Předmětem projektu Pekárna Zelená louka, a.s. – Instalace FVE je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 825,0 kWp bez akumulace na střechách objektů v areálu firmy Pekárna Zelená louka, a.s.

Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.