Certifikace ISO a HACCP

Společnost PENAM je silně orientovaná na zákazníka a věnuje kvalitě svých výrobků mimořádnou pozornost. Systém jakosti ve společnosti zabezpečuje a udržuje Úsek řízení a kontroly jakosti.

Systém kritických bodů HACCP, který musí mít dle zákonných požadavků každý výrobce zaveden, je téměř na všech výrobních jednotkách PENAMu certifikován. Certifikát potvrzuje, že držitel certifikátu má vytvořeny předpoklady pro výrobu zdravotně nezávadné produkce.