Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 (dále jen „Nařízení“)

Souhlasím, aby společnost PENAM a.s., IČO: 46967851, se sídlem: Cejl 507/38 Brno-Zábrdovice PSČ 602 00 (dále jen „Správce“), na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

zpracovala

1            emailovou adresu, jméno, příjmení a doručovací adresu

(dále jen „Osobní údaje“)

za účelem

2           zasílání obchodních sdělení.

Souhlasím, aby Osobní údaje byly

3           zpracovávány a uchovávány do odvolání tohoto souhlasu, nejdéle však po dobu trvání účelu zpracování.

Jsem srozuměn/srozuměna

4           se svým právem:

4.1            mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

4.2            požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

4.3            na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

4.4            odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

4.5            podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by zpracováním mých osobních údajů došlo k porušení Nařízení.

(Pro realizaci některého z Vašich práv prosím kontaktujte Správce, kontaktní údaje naleznete výše v tomto dokumentu.)

Zaškrtnutím políčka se souhlasem prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.