Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o knihu Inspiromat 30 denní výzva od Kačky Tiché

1. Organizátorem soutěže je společnost PENAM, a.s , Cejl 38, Brno, 602 00
2. Účastníkem soutěže může být jakákoli fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm v České republice, která sleduje profil na Instagramu @penamfitden a @penam_cz 
3. Odesláním odpovědi účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly  souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat.
4. Průběh výběru výherce:

Soutěž končí v pondělí 12. října o půlnoci

5. Požadavky na soutěžícího: 
6. Vymáhání účasti v soutěži, nebo výrobků právní cestou je vyloučeno.
6. Účastí v soutěži  rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn jméno výherce  materiálech zveřejněných na webu organizátora. Tato soutěž není nijak sponzorována, podporována, řízena nebo jinak spojena s Instagramem. Profil Penamfitden slouží pouze k propagaci této akce.

V Brně dne 4. 10. 2020