Pravidla: Soutěž s Toustís

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) interní soutěže „Soutěž s Toustís“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených zaměstnancům PENAM.

2. Termín a místo konání soutěže

Organizátorem i pořadatelem soutěže je:PENAM, a.s.

Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice

IČ: 46967851

DIČ: CZ46967851

Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4346

(dále jen „Pořadatel“)

Soutěž probíhá v termínu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 na centrále Brno, Cejl 504/8, 602 00 Brno – Zábrdovice a ředitelství Herink, Hlavní 71, 251 70 Herink (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1. Soutěžícím se může stát pouze zaměstnanec s pravidelným pracovištěm na centrále Penam Brno Cejl 504/8, 602 00 Brno – Zábrdovice nebo ředitelství Penam Herink, Hlavní 71, 251 70 Herink.

3.2. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže v období od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 napíše odpověď na soutěžní otázku na adresu soutez@penam.cz.

3.3. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, která jim přijde do pracovního e-mailu.

3.4. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní odpovědi budou ze soutěže vyřazeny.

3.5. Během trvání soutěže se třikrát změní soutěžní otázka. Soutěžící, který správně odpověděl na předchozí otázku, již nemá nárok na další výhru.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1. Cena v soutěži je 1x Toustís a 1x Toustís tmavé.

4.2. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

4.3. Každý výherce je povinen vyplnit hodnotící formulář, který mu bude předán společně s výhrou a odevzdat ho příslušnému marketingovému pracovníkovi nejpozději do týdne od jeho obdržení.

4.4. Mechanismus určení výherců

Vyhodnocení správných odpovědí provede příslušný pracovník marketingového oddělení.

5. Předání výher výhercům

5.1 Marketingové oddělení předá osobně výhru v místě pracoviště nejpozději týden po obdržení správně odpovědi.

V Brně dne 18. 7. 2019