Pravidla MINI ADVENTNÍ SOUTĚŽE Fit den Penam

Pravidla MINI ADVENTNÍ SOUTĚŽE Fit den Penam

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „MINI ADVENTNÍ SOUTĚŽ “ (dále jen „soutěž“), nedílnou součástí těchto pravidel jsou informace o nakládání s osobními údaji a souhlas s poskytnutím osobních údajů. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je

PENAM, a.s.
Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
IČ: 46967851
DIČ: CZ46967851
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4346
(dále jen „Organizátor”)

Pořadatelem soutěže je

PENAM, a.s.
Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
IČ: 46967851
DIČ: CZ46967851
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4346
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 29. 11. 2020 do 23. 12.2020 23:59:59 na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1 Celkem bude vyhlášeno 12 výherců. V každém kole budou vybráni 3 výherci.

1 – 12. Cena –  výhra je pro soutěžící překvapením, výhru můžou tvořit reklamní předměty nebo výrobky společnosti Penam…

4.2. Mechanismus určení výherců

Vyhodnocení zpráv resp. komentářů bude provedeno porotou složenou z odborníků z reklamních agentur a zaměstnanců pořadatele. Porota po vyhodnocení vyhlásí v každém kole tři výherce. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do 30. 12. 2020

5. Předání výher výhercům

6. Závěrečná ustanovení

V Brně dne 29. 11. 2020