Diplom za 1. místo v soutěži O nejlepší chléb Zlínského kraje